Sold

ברחוב שאול אביגור בניין קטן (6 דיירים) ואיכותי
דירת 4 חדרים 88 מטר גינה כ 80 מטר חנייה מחסן
הדירה זקוקה לשיפוץ
קומה 2 עם מעלית
לגבי נגישות 5 מדרגות למעלית
לא גמיש

4 Rooms, 88 Sqm Built area, Floor 2, Availability מיידי

$618,193
Map