להשכרה מבנה תעשיה 1300 מר על מגרש 3000 מר

בקשו מחיר