למכירה במושב בית זית בית פרטי

$2,047,382

למכירה משק עזר במושב בית זית